Brandtanklucka

Den flamlösa ventilen är en anordning som förhindrar att flammen kommer in i rummet. Den enda explosionszonen blockeras av avstängningsventilen.

Flamlös ventilation är ett sätt att skydda processapparater från de negativa effekterna av en explosion. Som en del av flamlös avluftning reduceras explosionstrycket i apparatets yta till en säker nivå. Om trycket når det inställda priset, finns det öppna lossningspaneler eller explosionsflikar. Tillsammans med deras tillträde till miljön realiseras alltför stort tryck, flamma och oförbränd och bränd produkt.Metoden för flamlös avluftning är i princip säker att returneras i slutna rum, på grund av att effekterna av en brand inte kommer att tränga in i den skyddade apparaten.Det finns flera nya typer av enheter som kan straffas mot flamlös avluftning. Detta är i synnerhet en treskikts säkerhetsplatta och en enkelskiktslättande panel.Tredagsskyddsplattan anser att uppgiften är för skyddande mot alltför högt tryck eller dammsug genom att lindra explosionen.Uppgiften för en enkelskiktslättande panel är värt systemen från explosionens effekter, vilket fortsätter i sambandet att lindra explosionen. Den betraktar applicering i cykloner, filter, silor etc. Enheten kommer säkert att leva med framgång och i isolationer där låg arbetstryck skapas. Enkelskiktets lindrande panel finner användningen inom mat- och läkemedelsindustrin. Förmodligen utvecklas i sanitetssfären under sterilisering. Disken kan rengöras med SIP / CIP-metoden