Den billigaste kassan

Acai Berry Extreme

Skattebetalarens skyldighet är att planera den så kallade råvarubasen vid kassan. Det är viktigt att ta det själv eller använda servicetips. Butikens kassaregister ska komma ihåg den programmerade varubasen, som bland annat anger företagen med specifika material och tjänster som entreprenören använder vid försäljning. Märken så exakt tryckta trycks också på originalet såväl som på kopian av kvittot.

Tyvärr är lagbestämmelserna inte tillräckligt exakta i dagens roll för att inte orsaka svårigheter för användare av kassaregister. Många av dem vill inte ha en mycket omfattande databas över varor och föredrar också att undvika problem med skattemyndigheten. Skattekontoret kan visa brister i programmeringen av kassan när namnen på de erbjudna varorna eller tjänsterna inte är väl definierade.

När man anger namn i varubasen måste man ta hänsyn till maskinvarufunktionerna i kassaregistret. Enskilda modeller av kassaapparater har ett annat antal tecken som kan matas in. Finansministern anger att all beskrivning av den produkt eller tjänst som används bör baseras på hans / hennes identifiering. För allmänna ord uppfyller inte de lagliga kraven som en kassaråvarubas.

Frågorna om kapaciteten för varebas och kassatjänsttjänster är särskilt relevanta för företagare som säljer en mängd olika varor eller tillhandahåller olika tjänster. Ju större effekter av assistans, desto fler artiklar som ska programmeras i marknadsbasen, desto mer specifik är den önskade kapaciteten i kassabostadsbasen. Och som vi vet registrerar förordningen av den 14 mars 2013 i huvudsak att "skattemottagandet borde ha bland annat namnet på varan eller tjänsten som möjliggör en entydig identifiering." Därför är planen att eliminera situationer där skattebetalarna kommer att använda namnen på specifika grupper av produkter / tjänster och inte namnen på enskilda produkter / tjänster.

Sammanfattningsvis måste du lära dig några få nyanser i det sista fallet och framför allt med lagkrav när du skapar en handelsbas för en kassa. Beryktad oändlighet, kontrollen av skattekontoret har verkligen haft obehagliga konsekvenser som alla företagare skulle vilja undvika. Lite mindre restriktiva är bestämmelserna för medelstora företag, som bevis på grannbutiker, som inte behöver specificera namnen på de produkter som erbjuds mycket exakt, modellen kräver inte användning av fullkornsrulle eller vallmofrön, och en rull, bulle, naturligtvis, med lämpligt belopp produktskatt.