Egenskaper och tillampning av byggmaterial

Den innovativa industrin använder tiotusentals brandfarliga och snabba ämnen. Parametrarna för gaser och vätskor i många fakta är välkända och dokumenterade. Därför är identifieringen av hot som kommer ut ur deras närvaro i arbetsprocessen ganska mottaglig. Situationen blir mycket mer komplex för att lyckas flytta, lagra eller bearbeta lös material. I många framgångar är till synes oskadliga ämnen som mjöl, trä, socker, kakao, aluminium eller dokument i dammytorna ett stort explosionshot.

Industriella centrala dammsugare installeras för att behandla sedimenterat damm från parkettgolv, släta ytor och konstruktion av utrustning och hallar. Han minns då att bevara hygien i arbetets mening och därigenom skydda arbetande människor och institutioner och enheter från dödets destruktiva inflytande, i den samtidiga risken för sekundära explosioner. Alla företag som driver industriella installationer måste utföra installationen i enlighet med gällande standarder som fastställs i direktivet om installation av atex.

En viktig uppgift som är central dammsugning:- Skydd av hälsa och liv för kvinnor som går i lägenheten från de negativa effekterna av damm.- skydd av maskiner och tillbehör före fel till följd av störningar av damm,- skydd av byggande och kvinnor som arbetar framför konsekvenserna av ett okontrollerat pollenutbrott

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise Ett effektivt sätt att bli av med rynkor och ge huden den bästa vården

Uppmärksamhet - explosionsriskI händelse av att brandfarliga eller explosiva ämnen, gaser, damm, flytande ångor eller hybridblandningar är involverade i sugningsprocessen, föreligger stor risk för okontrollerad explosion. Denna operation kommer troligen att leda till förstöring av dammfjernningsenheten liksom hela enheten. Enligt statistik ingår filtreringsenheter och cykloner i kvaliteten på enheter med hög explosionsrisk.

Central sug och explosiv säkerhetSom ovan nämnts är den centrala uppgiften för den centrala dammsugningsinstallationen att minska risken för sekundär explosion genom att ta bort den så kallade kvarvarande damm. Lösningen å ena sidan maximerar enhetens och brandens säkerhet och å andra sidan minskar kostnaderna för att matcha processinstallationen till ATEX-direktivets krav. Det enda som ska noteras är att vid brandfarliga och explosiva dammar måste installationen av centralsugning överensstämma med de stränga kraven i ATEX-direktivet.