Elektrisk installation ansluten i burkar

Elektrisk installation är en svår organism där allt måste fungera tillsammans. Om ett element misslyckas kan det uppstå en allvarlig olycka. Oftast vidhäftar det en stor elektrisk stöt eller eld, där människor också kan dö. Därför måste du ta hand om elektriska installationer, göra regelbundna inspektioner utförda av kvalificerade elektriker och reparera alla fel regelbundet.

NonacneNonacne Nonacne Säg adjö till akne och njut av slät, vacker hud!

Valet av skyddsåtgärder är en av de viktigaste frågorna i alla elektriska installationer. Vår lägenhet eller vår hälsa kan bero på detta viktiga element. Skydd bör väljas utifrån planens styrka. Den rör sig från huvudsäkring, som den behöver för att skapa den nominella strömmen som bestämts av kraftverket när man tecknar kontraktet för elförsörjning. Det returneras så att det skulle vara dåligt att få ett större mått på el än det nuvarande kontraktet indikerar. Om detta hände skulle de elektriska ledningarna framför vår lägenhet eller anställningskontor brinna ut.Därefter är vi elmätaren och som ett resultat huvudväxeln. Switchgear är hjärtat i den elektriska installationen. Varje krets startar just där. Allt skyddas av en lämplig säkring med en viss nominell ström. Valet av skydd bör ägas av en professionell elektriker som kommer att hålla ett projekt för oss för den elektriska installationen innan den görs. I det sista steget kommer det att introduceras hur många kretsar som ska vara, vilket också kommer att driva vilken trend som kommer att flyta i dem. Detta är extremt viktigt, eftersom det beror på det valda tvärsnittet av ledare och följaktligen en säkring med rätt märkström. Det är också sant att använda den så kallade selektiviteten för skydd, tack vare vilken i händelse av en kortslutning endast effektbrytaren kommer att stängas av, och inte huvudskyddet som skulle avbryta energiförsörjningen till ett fullt hus.