Farazon pa engelska

ATEX-direktivet (Atmosphères Explosibles, även kallat direktiv 94/9 / EG, är en EU-lagstiftning som definierar de väsentliga kraven för produkter avsedda att införa i närheten av explosionsfarlig atmosfär. Flertalet maskiner och verktyg som används i kolgruvor har en fara för metan och kolstoft, och ATEX-direktivet gäller utrustning och skyddsstilar för bearbetning i explosionsfarliga områden. De olika säkerhetsbestämmelserna i specifika EU-stater skilde sig också mellan varandra, vilket berodde på en stor svårighet för fri utbyte av varor mellan medlemsstaterna.Av denna faktor skapades ett förenande ATEX-direktiv som förenade befintliga regler och lätt underlätta omsättning av varor i den europeiska organisationen. Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 100a i Romfördraget är den viktigaste punkten i ATEX-direktivet att säkerställa fri rörlighet för varor som garanterar ett högt explosionsskyddsnivå. När det gäller anordningar som sätts in i roboten i explosionshotade områden utgav Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 23 mars 1994 ATEX-direktivet 94/9 / EG, som trädde i kraft den 1 juli 2003. Dessutom antogs direktiv 1999/92 / EG ATEX137 (även kallat ATEX USERS den 16 december 1999, vilket ändringsförslag gäller minimikrav på boksäkerhet på platser där det finns risk för explosiv atmosfär. ATEX-direktivet 94/9 / EG började fungera till den 1 juli 2003 och ersatte tidigare direktiv 76/117 / EEG och 79/196 / EEG.

CE-märkning (fr Conformité EuropéenneCertifieringsorganets identifikationsnummersymbol för explosionssäker utförandeexplosionsgruppenhetskategorityp av explosionsskyddexplosiv undergrupptemperaturklass

Vi rekommenderar Atex träning