Garanti och nedlaggning av bolaget

För att lyckas, om vi vill likvida ett företag eller stänga en filial, måste vi inte bara hantera problem som huvudsakligen rör arbete, utan även kassaregistret. Det är inte viktigt att glömma det trots att vi använder det som en spion som kontrollerar vår omsättning i kontanter och som kommer att ge kunskap till skatteverket till alla när behovet uppstår.

FormexplodeFormexplode. Snabb ökning av muskelmassa

Kassa och uppsägning av arbete? Det här evenemanget ställs av så många entreprenörer. Skattebetalarens räckvidd fastställs i finansministeriets beslut av den 14/03/2013 i registret. Förresten reglerar bestämmelserna hela fasen i kassaridets liv, även från det att den skapades av producenten. De reglerar själva processen för leverans och service av ett sådant kassaregister. Och därför måste vi i utformningen av regelverket göra en daglig och periodisk finansiell rapport. I titeln på 7 dagar från kassakontrollens slut måste vi återkomma begäran till skattkontorets chef för att läsa kassaregistret. Vi måste också skicka in en ansökan till chefen för skattekontoret för att avregistrera registret från listan. I slutet, med hjälp av en serviceman, läser vi innehållet i kassareminnet genom att göra en faktureringsrapport för hela kassans hela arbetstid. Du borde nå strömmen i närvaro av en anställd hos skattekontoret. Förordningen kräver att vi utarbetar ett protokoll för att läsa innehållet i kassaregisterets minne.Som ni kan se utgör rapporterna en jämförelse av vad som lästes från kassan med den sista som betjänades i månads- eller kvartalsdeklarationer. För att undvika en väldigt trevlig situation är det en bra idé att skriva ut en rapport för försäljningsperioden, vilket du jämför med våra momsdeklarationer. Du kommer att kunna göra en korrigering om du har gjort ett misstag någonstans.Det är också värt att nämna att när vi skapar en ansökan till chefen för kontoret för att läsa ett skatteminne, tillhandahåller vi information, eller som skattskyldig, använde vi hjälpen i kassan. Vi måste också slutföra förklaringen om användningen av kassaregistret. Om beloppet har använts under mindre än tre år måste vi återbetala det belopp som vi använde för att köpa kassan.Som du kan se är slutet på verksamheten och det finansiella kontoret det kraftfulla åtagandet som du kommer att behöva ta. Om sluten av verksamheten, och den här likvidationen av kassan, träffades på mindre än tre år - måste vi ge tillbaka den lättnad vi köpte till kassan.