Jurasspel rudno

Rudno-bosättningen, nära försumbara former, sägs vara kul med rolig turism. På dess omkrets finns det föremål med vilka det ofta är anslutet Jura Krakowsko-Częstochowska. Vad är det tillåtet att resa under expeditionsperioden längs Rudna-sortimentet också i det snabbaste utrymmet i den nuvarande jura staden? Vilka spel tjänar mig oändliga utmärkelser på detta sätt?Rudno är skyldig en vänlig fam till den utsökta bindningen av Tenczyński Cross, Krzeszowices analogier och en extra rik spindelnät med turisttrådar (hajduków och cykling. Den här värdens värdighet är emellertid förstörelsen av Tenczyn-spärren - en endemisk som har blivit den kännetecknande funktionen i Tenczyńskis Hump, dessutom en av de viktigaste lokomotiven i Krakow-Częstochowa Upland. Detta palats fanns ensam bland de rikaste böjda klusteren, och dess skarpa bastioner, nära förstörelse, framkallar fortfarande en inhemsk kaliber.Amanter för oberoende stopp kommer att frestas av länderna på Rudniy Landscape Square, i distriktet för att observera de rika rika monadnockerna och open pit melafirerna. "Plain T Crowie Rudno" -reserven gör en omätbar förstärkning här, på torget som det är viktigt att stöta på ett tidigare defekt porfyrbrott. Allt sedan naturligt i den ursprungliga bindningen som kommer att fängsla varje resande panegyrist.