Kassaaffar

När vi säljer produkter eller tjänster till privatpersoner (såsom de inte ägnar sig åt ekonomisk verksamhet kommer vi att behöva kontanter eller skatte skrivare. Efter inköpet är det särskilt viktigt att skicka in en skatteanordning och skattefinansiering. Alla formaliteter som är kopplade till kassaregisteret bör vara klar inom två månader efter det att de köptes.

En rapport till chefen för det behöriga skattekontoret bör lämnas in innan vi börjar registrera försäljningen på skattebeloppet. Vad ska man hitta i en sådan anmälan? Först och främst bör du skriva vilket är det exakta antalet kassaapparater som används på kontoret. Du måste också ange adresserna på de platser där de ska användas.Finansministeriets förordning av den 29 november 2012 definierar exakt sättet för rapportering av kassaregister. Enligt det, senast på dagen för förlust, är det nödvändigt att installera åtminstone en del av kassaregister som rapporterats till chefen för skattekontoret, vilket är enkelt att släppas från att vara ett kassaregister. I början av nästa månad bör andra kassaregister inkluderas i bokföringen.När vi har rapporterat skattekassregistren för närvarande behöver vi utföra sin skattefinansiering. Det behövs om vi planerar att använda kassaregister och skrivare i affärspraxis.

Vad räknar med att skattebetalningen av kassaregistret räknas? Vid fördelning av skattemodul (Skattebetalarens Skatteidentifikationsnummer till skattekassan. Tänk på att det då är en engångsoperation, det existerade och irreversibla. Det är särskilt viktigt att finansieringen av kassaregistret tas i professionell stil av en utbildad tekniker som förberetts för sista gången. Framgången för fel kan inte lösas dåligt avrättades sin finanspolitik, nödvändigt att köpa en ny kassa, vilket tyder på en betydande kostnad. Tack vare skattebetalningen av kassaregisteret kommer dess ställning i skattemässigt läge att vara möjligt. Från och med nu, i kontorsdiskens sinne, rekommenderas dagliga rapporter, som innehåller data om problemet med daglig försäljning.Efter skattpappersregistreringen måste det rapporteras till chefen för det behöriga skattekontoret inom sju dagar. Detta resulterar i att registreringsnumret uppnås.