Kassaapparat pos

Ofta i samhället är det känt att lagen lägger vissa mål på samhället. Bland dem är styrning av register med hjälp av ett kassaregister. Denna bestämmelse gäller för så gott som alla ägare av butiken eller företaget som erbjuder sina tjänster till privatpersoner och genomför handel med ransoner, men det finns goda undantag från denna bas. Nämligen, om utbetalning av pengar som vi inte använder material som material betalning Varför kan vi förvänta oss att vi kommer att befrias från skyldigheten att inspelningen.

Det finns också många nya former som hjälper oss att uppnå lite mer frihet från de regler som begränsar oss. Den första av dessa är den omsättning som vårt kontor möter. Om företaget inte ger tillräckligt med vinst, släpps det för en viss tid från inspelningen. Även om dessa regler inte gäller för specifika grupper. Det utför viktiga hjälpmedel för entreprenörer, men det finns några krokar. Tja, proceduren att räkna om skattebetalaren tjänar för ett sådant foto är ganska komplicerat.Andra omständigheter där en skattskyldig som äger en butik inte söker rekord med kassaregister förekommer i något konstiga situationer. Den första av stränderna kan vara början på försäljningen efter den första trettiode december, två tusen och fjorton. Självklart är det borta förflutet redan närvarande, och då tar det oss alla. Därför, som du kan gissa, finns den sista lättnaden oändligt liten.Om vi börjar sälja före nyårsafton förra året, och i det närmaste fortsätter vi att sälja till situationen för enheterna, vi kommer också att ha en mycket speciell typ av lättnad i nära kontakt. Vi kommer att kunna sälja en bra produkt en gång i taget utan att vara registrerad. Ett sådant privilegium är, i motsats till vissa förväntningar, sannolikt att vara utomordentligt bra. Att hålla register över försäljningen är värdefull både för användare som på grundval av beviset, vilket är ett kvitto från en skattemässig skrivare & nbsp; posnet termisk xl & nbsp; kan hävda konsumenträttigheter hos parterna i klagomålet eller garantin.