Kassaregisterkonstruktionstjanster 2017

Kvittot från novitus lupokassregistret är ett extremt viktigt material och för chefen också för kunden. Den grundläggande skyldigheten är att utfärda sådana bevis på försäljning, dessa ytterligare parter bör ta ett kvitto under en tid.

Tyvärr upplever de flesta av oss för kvitton inte mycket uppmärksamhet, vilket i många fall är en dålig konsekvens. Hur länge ska vi ta sådana utskrifter från kassaregister och under vilka omständigheter kan de vara användbara?

I entreprenörernas framgång är behovet faktiskt enkelt. De borde ha kopior av kvitton i 5 år - vid en inspektion från skatteverket. Varför, dock ett sådant dokument för kunden?Detta lilla pappersskrot i strömfall är inte av mindre betydelse. Om vi känner till ett kassakvittotts giltighet och vi vet vilket system för att lagra ett sådant dokument, kan vi få mycket. Detta gäller framförallt de som är närvarande i det fallet där vi vill annonsera den inköpta produkten eller skicka den för att få våra pengar. I det här fallet kommer säljaren att begära att vi visar kvittot - bekräftelse på den annonserade transaktionen. Hur lång tid måste vi ha för närvarande när kvittot ska fungera för att skapa klagomål? Om vi köper matvaror kan vi rapportera problem relaterade till dem i upp till 3 dagar. Under en längre tid borde vi behålla dessa kvitton, vilket är ett inköpsdokument av kläder, skor, möbler eller RTV-utrustning. Här ger lagen oss upp till 24 månader för att upptäcka funktionerna och att lämna in ett klagomål. Naturligtvis, för närvarande, eftersom vi inte kommer att bli kvitto, kommer vårt klagomål inte att godtas. Ju större antal varor som annonseras, desto större förlust är förknippad med avsaknaden av ett dokument som bekräftar sådan försäljning.

Probiox Plus

Så kom vi ihåg om kvitton som säljaren måste ge oss under shopping. Låt oss också komma ihåg att placera sådana dokument på ett unikt sätt. Vi kan skapa kuvert där vi kan göra kvitton i en kronologisk organisation, vi kan rita en speciallåda för projektet. Det är viktigt att dokumentet som bekräftar de kontrakt vi har utfört är skyddat så länge som det kan ligga till grund för ett klagomål.