Myslowice metan explosion glad

I sin egen ände är gruvdrift den finaste i hela världen, och trots metankolssömmar, det säkraste. Säkerhet uppnåddes genom användning av olika tekniker och skyddsåtgärder, tack vare vilka vi begränsar möjligheten till antändning eller explosion av metan.

Valgorect

För att undvika explosion av metan minimerar vi förekomsten av antändande faktorer, som vi kan minska med hjälp av lämpliga enheter. I framtiden för gruvan eller till gränserna eller till förfäder måste ström tillföras för att driva skördetröskor och transportörer som transporterar utgången. Det är för närvarande produkten från gnistning av skadade kablar eller bildandet av en elektrisk båge som går i tändning och explosion av metan. Därför används typiskt explosionsskydd i alla elektriska apparater. Tack vare ett sådant skydd som används i alla dessa verktyg och organisationer, minimerar vi penetrationen av elektrisk potential i metangruppen så att det vid ett fel inte når tragedin. Elektriker gruvarbetare som utför på en del av gruvan är speciellt utbildade i explosionsskydd och brandskydd så att de kan vara säkra för mig själv och andra underjordiska typer att göra annat arbete. Varje underjordisk elektriker en gång på fem år måste ha en start i en sådan utbildning slutade med en tentamen, tack vare vilken hans information kommer att uppdateras och bli bekant med andra förordningar och medel för att uppnå flamsäkerhet och explosionssäkerhet.Explosionsskydd och flamsäkerhet är därför ett viktigt element som används vid varje gruva, vilket minimerar risken för metanexplosion.