Psyke i cancer sjukdom

Vid dammförhållanden för ämnen med explosionsrisk är det nödvändigt att använda enheter med ATEX-certifikat och installationer som är konstruerade och tillverkade i enlighet med ATEX-principen som gäller i EU-områden.

I affärer, i dammiga miljöer pudrar färger, koldamm eller damm av organiskt ursprung (t ex. Timber, är det nödvändigt att först av varje maträtt lämplig stoftavskiljning. Effektivt dammutsug ATEX (ATEX utsug framgångsrikt eliminerar de flesta hot, men som deltog i summan smidigt, är det lämpligt att fastställa korrekt färdig och eventuellt god teknisk, teknisk och procedur. Vilka lösningar?

Eron PlusEron Plus bli av med potentiella problem

ATEX dammutvinning i driftGenomförandet av ATEX-avstoftning (gemensamt med europeiska direktiv avser:- användningen av lokala avgaser, som bör placeras i närheten av föroreningskällor som avger explosiv, guyed armar är självbärande, industrikåpor eller speciella gummiskrapa,- regelbunden dammsugning av ytor på vilka dammkluster bildas (till exempel kring verktygsmaskiner, industriell dammsugning bör tas in i denna plan,- Bra jordning av arbetsredskap och den enda avfuktningsinstallationen, eftersom det fortfarande kan göra elektrostatiska laddningar - jordning hindrar detta fenomen,- Korrekt konstruktion av dammtransportkanaler och skydda dem mot erosion,- Användning av fläktar, filter och dammsugningsanordningar utformade tillsammans med ATEX-regeln och upptagande av lämpliga certifikat.För bästa möjliga skydd mot explosion är ATEX-dammsugningssystem värda eftermontering med släckande organismer (gnistor och / eller brand inuti anläggningarna själva.