Sakerhetsteori och ovning

Bristningsskivor kallas omväxlande som ett säkerhetsmembran, en brickskiva eller ett säkerhetshuvud. De är associerade i andra grenar och industrier. Alltid där det finns en verklig risk i samband med en ökning av trycket till en farligt hög nivå, vilket kan orsaka ett stort fel på enheten.

Användningen av plattor är en reaktion på testet, så det finns en enkel säkerhet.

Installation av plattorna måste vara aktiv eller i kombination med säkerhetsventiler. Tack vare det fullständiga monteringssystemet, dvs kombinationen av plattan och säkerhetsventilen, används ventilskydd mot det destruktiva påverkan av väderförhållanden och den naturliga miljön.

Kakel är mycket billigare än ventiler, de har kortare livslängd, men många kvinnor använder dem.

Säkerhetsplattan arbetar i det sista rådet, som snabbt avlämnar arbetsmediet från en skyddad anordning, t ex en tank. Vid upptäckt av farligt högt tryck bryts plattan i form av ett snitt. I produkten av avbrott i tanken skapas ett fritt tvärsnitt och det finns ingen explosion eller tankfel.

De lägsta och måttligt tekniskt avancerade plattorna trivs mest populärt. Då är de modellerna som utgör ett speciellt snitt. Om det bara kommer till en högtrycksökning eller damm- eller gasackumulering bryts plattan automatiskt, vilket innebär att ingen explosion uppstår.

Också synliga är säkerhetsplattor som skärs i lasermodus. Kan innehålla användning inom sektorerna livsmedel, kosmetika, läkemedel, miljö, bilindustri etc.