Seed bank hur man blir en givare

Semenbanken (spermier är den mening som donatornas sperma är gömd. De måste göra väldefinierade kriterier. Först och främst bör deras spermier ha tillräckligt med spermier (minst 40 miljoner per 1 mm med ganska hög rörlighet. Donatorn kräver funktion av all fysisk kvalitet, lever upp till 35 år och inte belastas med några genetiska sjukdomar.

https://magne-p.eu PromagnetinPromagnetin - Innersulor som ger smärtlindring!

Dessutom utvärderas dess utveckling, kroppsfärg, ögon och hårfärg och vad som är bra, utbildning (minsta medelvärden. Enligt EU-lagstiftningen ges spermier gratis. Endast ersättning väljs för kostnaderna, till exempel tillgång (max 700 PLN.Donorens första kvalificerade kasta är en riktig intervju, där han får ett antal frågor om sin sexuella händelse, tidigare defekter och familjeformer. Senare testas hans blod som en kontroll eller han är inte bärare av infektionssjukdomar (t.ex. HIV, han får sperma och en swab från urinröret. Om varje tillstånd kommer att utföras, når sæden spermabanken i ett halvt år. Först efter det att denna period har löpt ut görs nya frågor och på basis av vilka spermierna riktas till vissa förfaranden. Givaren måste skriva ett avtal med banken - kliniken måste ta fullt ansvar för den faktiska förvaringen av sperma. I vårt land är praxisen att donera spermier fortfarande att bli attraktiva, varför materialet aldrig förstörs.Använd banken teoretiskt att vissa. Även om polska lagens styrka inte ensamstående damer inte kan låna från en spermabanks tjänster (barnet måste för att hans styrka också är förälder och mor. Klienterna hos sådana kliniker är oftast sterila par och människor som bär genetiska sjukdomar, som de inte vill lämna till sina efterkommande.