Tekniska villkor vad det betyder

Noggrann bestämning av lastens storlek och karaktär är oumbärlig för bedömningen av utrustningens tekniska skick, materialval, bestämning av orsakerna till skador, förslag på förändringar och restauranger.

I klubben med ovanstående använder vi numeriska metoder för bestämning av nivån av laster, i detta den finaste elementmetoden (FEM.Finite element metod kan fungera både statiska och aktiva element. I dynamiska händelser är nyckelproblemet exempelvis hastigheten på belastningsändringar, friktion och mediaflöden. Mesberäkningarna används också för att bestämma orsakerna till fel och skador.Typiska analyser relaterade till mesberäkningar avser varje:- Kontroll av tillståndet av påfrestningar och stammar för att bestämma kritiska fläckar,- formjustering i syfte att minska strukturen,- Kontroll av orsakerna till skador och deras tryck på verksamheten,- modellering av gjutningar och flöden.Dessutom har mesberäkningar en mycket farlig plats inom sjöfartssektorn. Vid utformning av en flytande eller nedsänkbar struktur är detaljerad FEA-analys av styrkan, inklusive originalegenskaper, ett sätt att lösa fina och effektiva lösningar.Det är den mest ekonomiska driften av preliminära analyser vid projektets inledande skede. Detta kommer att bidra till att undvika fel i ytterligare design. Den viktigaste faktorn i beräkningen är att kontrollera den konstruerade strukturens omedelbara styrka. Både holistiskt, när och i centrala noder. Mesberäkningarna används både för att uppskatta utmattningsstyrkan.I de nya åren har det blivit en revolution i beräkningarna av röra och ger gradvis bort avtagandet av materialets lokala uttryck. I systemet med den sista kan du snabbt skapa extrema frågor och förhindra vattenkatastrofer som kan hända. Arbete pågår för att utveckla standarder för att minimera skador som orsakats under en kollision. En enorm ökning av beräkningen av röra har initierats av EU-projekten "Hårdare" och "Mål". Användningen av mes computing är ännu större.