Trafiksakerhetsregler

Alltmer tacklat frågan i avsnitt Säkerhet är ATEX utsug, dammutsugs enligt uppgifter ATEX (från engelska explosiv atmosfär. & Nbsp; Direktivet ATEX är en lagbestämmelse EU som berättar om de standarder som har gjort produkter som anges i farliga områden, främst exponerat i början.

För närvarande bör alla enheter inom EU: s territorium vara farliga med ATEX-informationen. För det första antyder ATEX vilken typ av material som används, liksom den konstruktion som används. Enheter som utför denna princip är märkta med CE-märket. Det är producentens ansvar att klassificera riskerna och lägga till märkningar för en viss produkt. Dammsamlare är enheter som används i stor utsträckning inom industrin. De är främst för lagring av små dammpartiklar. Bland annat används de i metallbearbetning för slipning, efterbehandling av gjutgods, sandblästring, polering. Dammsamlare är också antagna för träbearbetning, speciellt för dammutvinning och för hantering av pulverformiga material, främst kemiska pulver. Det finns en hel procedur för att bedöma varans överensstämmelse i samband med explosiv säkerhet. En sådan bedömning görs oftast av ett oberoende anmält organ. Under en sådan bedömning av överensstämmelse skapas all teknisk dokumentation som innehåller en lista över dokument som tagits med i samband med att enheten fungerade mellan listan över direktiv som den är den rätta enheten. Dokumentationen bör ligga över informationen som ingår: Kvaliteten och kvaliteten på enheten, enhetens maximala yttemperatur, explosionsskydd som appliceras. ATEX ska skräddarsys efter ett specifikt företags krav och lära sig storleken på det ekonomiska och logistiska och mänskliga resursutbudet. Kostnaden för att använda ATEX-direktivet är relativt enkelt jämfört med de hot som orsakas av explosioner.